Recerca Experimental sobre Psicologia de l’Art

TREBALL DE RECERCA​

Des de la psicologia de l´art i de l´estètica s´estudia l´experiència del perceptor d´objectes artístics. En aquest àmbit els treballs d´estètica experimental s´ocupen fonamentalment de la “resposta estètica”, entesa com el conjunt de canvis que experimenta l´observador/participant de l´objecte d´art. Dins d´aquesta línia de treball es va realitzar una recerca sobre la resposta estètica (Bel, Rosselló, 2013) utilitzant una instal·lació artística per proporcionar uns estimuls a una mostra de subjectes. Mitjançant diversos qüestionaris es recolliren dades sobre les seves experiències d´interacció amb la instal·lació. Posteriorment, amb la finalitat de contrastar dades i de recollir-ne de noves variables, la instal·lació es va muntar a Can Manyé, a Alella, on es va fer la prova pilot. Llegir més...

 

   

 

“Horitzontal 1”, Formes i Significats

En el procés de realització de la instal·lació “Horitzontal 1”, s´han definit els aspectes formals (espai, qualitat de les formes i il·luminació) a partir de diversos fonaments conceptuals. Les fonts consultades han fet possible la identificació i descripció de fets o esdeveniments que tenen lloc en una situació de comunicació entre dues persones. Aquests fets s´han formalitzat en un conjunt de conceptes a l´entorn de la comunicació, expressats mitjançant les formes i l´espai, en un exercici de “traducció” de cada element significant a una forma tridimensional o a un efecte visual. Llegir mes...

 

Els Elements Significants en l´Objecte Artístic

1. Dificultats en la recepció de l´art contemporani.

Actualment són habituals les conferències i articles de divulgació dels nous llenguatges artístics. Un discurs en aquesta linia és probable que s´inicii referint-se a l´espectador del museu d´art contemporani i a les seves dificultats per entendre els objectes i espais d´art.

La poca connexió que sembla que hi ha entre obra i espectador sovint s´explica dient que el visitant del museu espera de l´obra alguna cosa predefinida i que no té una actitud suficient d´apertura a la novetat. També es menciona, com a qüestió clau en la incomprensió de l´espectador, el seu desconeixement del fet que l´objecte artístic ja no “representa” sinó que “és”: és art allò que l´artista diu i que situa en un espai expositiu. Llegir més...